Informace před zahájením sezóny 2022/2023

Posted on : 03-09-2022 | By : My | In : Uncategorized

0

Do soutěžního ročníku jsme přihlásili dvě družstva – starší žáky a po několikaleté pouze se vracíme do soutěže elévů. V obou soutěžích mohou nastupovat nejen chlapci, ale i děvčata.

Tréninkové dny pro obě kategorie jsou úterý a čtvrtek s výjimkou dnů školních prázdnin.

První tréninky jsou plánovány na úterý 13. září, od 15.00 bude probíhat trénink elévů (žáci a žákyně 1. stupně ZŠ – ročníky narození 2012 a mladší),  začátečníci budou končit v 16.00. Hráči, kteří budou reprezentovat klub v Jihomoravské lize elévů budou v tréninku pokračovat do 16.30.

Od 16. 30 do 18.00 následuje trénink starších žáků. Stejně tomu bude ve čtvrtek 15. září.

Rozpis soutěže elévů naleznete na https://www.ceskyflorbal.cz/druzstvo/33578

Soutěž elévů se hraje turnajovým způsobem. Na jednom místě se obvykle sjede 5 týmů a sehrají turnaj systémem každý s každým. Hraje se systémem 3 + 1 na branky s rozměry 120 x 90 cm. Hřiště má délku 20 m a je široké 10 m. V průběhu utkání, které trvá 2 x 10 minut superhrubého času (čas se nezastavuje při žádné příležitosti) se nezobrazuje průběžné skóre a nevedou se žádné statistiky. Na turnajích se obvykle sjíždí družstva z blízkého okolí, takže se s některými týmy potkáme častěji a s jinými vůbec. Turnaje nejsou postupové a nevyhlašují se na nich celkové výsledky. Povinností družstva je být na místě 30 minut před svým prvním utkáním, po skončení posledního zápasu se odjíždí domů.

Turnaje elévů probíhají podle rozpisu, který je mimo jiné zveřejněn a průběžné aktualizován ve widgetu Co se hraje na této stránce. Turnaj obvykle probíhá během dopoledne a brzkého odpoledne v některé z hal v jihomoravském kraji. V naší hale budeme turnaj pořádat až 1. dubna 2023.

Cestuje se obvykle automobily trenérů, na cestu tam, odehrání zápasů a návrat domů stačí obvykle méně než 7 hodin.

Rozpis soutěže starších žáků naleznete na https://www.ceskyflorbal.cz/druzstvo/32236

Starší žáci (ročníky narození 2008 až 2011) hrají Jihomoravský přebor, soutěž probíhá tzv. košovým systémem, což znamená, že jsou družstva z přeboru rozdělena předem podle předpokládané výkonnosti do 3 skupin. Pro začátek jsem zařazeni do 3. skupiny. Vždy na dvou po sobě jdoucích turnajích se mezi sebou utkají všechna družstva z dané skupiny a vytvoří se tím konečná tabulka. V těchto utkáních musí být po uplynutí řádného hracího času určen vítěz, takže při remíze čekají na oba soupeře nájezdy. Vítěz skupiny postupuje o koš výše, poslední sestupuje o koš níže, ostatní zůstávají. Proto také v rozpisu na webu Českého florbalu nemůže být vidět kompletní rozpis utkání a ve widgetu Co se hraje na našem webu jsou ve většině případů označeny dva možné termíny konání turnajů o daném víkendu.

Členské příspěvky na tuto sezónu jsou stanoveny na 1 500 Kč za hráče, pokud se účastní soutěží. Člen klubu, který se účastní pouze tréninků a nehraje soutěžní zápasy má stanoven členský příspěvek ve výši 500 Kč na sezónu.  První polovina uvedené částky je splatná do 30. 11. 2022, druhá do 31. 3. 2023. Platby zasílejte na účet klubu č. 43-5924020207/0100.  Jako variabilní symbol uveďte datum narození člena ve formátu DDMMRR  a do zprávy pro příjemce prosím zadejte jeho jméno a příjmení. Je možná i platba v hotovosti, bude vám vydán doklad o zaplacení.

Sledujte průběžně náš web, bude aktualizován, zejména pak v týdnu před turnajem, kdy upřesníme místo konání, čas odjezdu a přibližný čas návratu.

Také některé tréninky mohou být v závislosti na obsazení městské haly soustředěními jiných sportů rušeny nebo přemísťovány do jiných prostor.

Write a comment

You must be logged in to post a comment.