Členské příspěvky

Posted on : 06-03-2023 | By : My | In : Uncategorized

0

Připomínáme, že členské příspěvky na sezónu 2022/2023 jsou stanoveny na 1 500 Kč za hráče, pokud se účastní soutěží. Člen klubu, který se účastní pouze tréninků a nehraje soutěžní zápasy má stanoven členský příspěvek ve výši 500 Kč na sezónu.  Blíží se splatnost druhé poloviny uvedené částky – platbu prosím proveďte do 31. 3. 2023. Pokud jste na podzim zaplatili celou částku, tak už máte splněno. Pokud jste na podzim neuhradili první polovinu splátky, zašlete prosím požadovanou částku do konce března najednou. Platby zasílejte na účet klubu č. 43-5924020207/0100.  Jako variabilní symbol uveďte datum narození člena ve formátu DDMMRR  a do zprávy pro příjemce prosím zadejte jeho jméno a příjmení. Je možná i platba v hotovosti, bude vám vydán doklad o zaplacení.

Děkujeme.

Write a comment

You must be logged in to post a comment.